Το Ίδρυμα Nancy Tweddle ξεκίνησε τη λειτουργία του στη μνήμη της γιαγιάς του Mark, η οποία απεβίωσε το 2006. Το ίδρυμα μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τοπικά και διεθνή προγράμματα για να επιφέρουμε μια θετική αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων.

Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η υποστήριξη κοινοτικών ομάδων να επιτύχουν περισσότερα. Οι αιτούντες χρηματοδότηση μπορούν να είναι σχολεία, αθλητικές ομάδες, κοινοτικές ομάδες ή σύλλογοι κάθε είδους, αποτελούμενοι από ενήλικες ή παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ικανά σωματικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο εξωτερικό. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος, αλλά η ουσία είναι να ωφεληθεί μια ομάδα ανθρώπων.